Aesir'in Hikayesi

-Aesir, bildiğiniz gibi İskandinav Mitolojisinde başlıca tanrı topluluğunun genel adıdır. İnsanlardan farkları onlara nazaran daha güzel, daha iri ve daha uzun ömürlü olmalarıdır. Aesir'deki her tanrı farklı alanlarda bilgilere ve güçlere sahiptir. İnsanlara düzgün bir hayat sürmeleri için ellerinden geleni yaparlar.

-Herhangi bir sorun olmadığı zamanlar Asgard'da sefa sürerler. Gene sefa sürdükleri bir gün Loki bu eğlenceden yararlanıp devlerin lideri Surtr'a haber verir ve Asgard'a saldırı düzenlerler. Tanrıların çoğu yaralı şekilde kaçarken diğerleri kimseyi arkada bırakmamak için savaşarak kaçmışlardır. Bu saldırı üzerine yeryüzünde depremler oluşmuş, bitmek bilmeyen bir kış başlamış ve insanlar birbirleriyle savaşmıştır.

-Bunun üzerine Balder Surtr'la bir anlaşma yapmaya karar verir. Tanrıların karışmamasına karşılık devler yeryüzünü serbest bırakacak ve insanlar normal hayatlarına devam edecek. Fakat bu anlaşmadan Surtr'un herhangi bir çıkarı olmayacağı için Aesir'den Loki'yi isteyecektir. Loki bunu Surtr'un onu Aesir halkından kurtarmak için aldığını sanacak fakat Dev Surtr onu yarı tanrı olduğu için anlaşmanın yapıldığı yerde ikiye ayıracak ve anlaşmanın şu an kabul olduğunu söyleyecektir. Thor, kardeşinin ölmesi üzerine çok üzülmüş ve sinirlenmiştir. Devlerin bir gün sonunu getireceğini Loki'nin ölüsünün kulağına fısıldar. Sorun şudur ki Dev Surtr'un Loki'yi sevmediğini Loki, dağın tepesinden görür. Aslında ölen Loki değil, onun oyunlarından biridir.

-Loki yaptığı büyük hatayı farkeder ve Aesir halkının yanına gidip ve yaptıkları için özür diler. Bütün tanrılar yaptığının affedilemeyecek bir yanlış olduğunu ve Loki'nin kolunun kesilmesi gerektiğini söyler. Buna Loki ne kadar karşı gelse de kaçacak bir yeri yoktur ama ona yardım edecek bir abisi vardır. Thor, böyle birşeyin yapılmamasını ve Loki'nin bize yardım edebileceğini söyler. Bunun üzerine tanrılar Loki'ye bir şey yapmamaya karar verir. Thor, lokinin kendisini Aesir'e affettirmek için bize yardım etmesi gerektiğini söyler.

-Bu sırada Surtr, yeryüzünü kaplayan ordusuna ne kadar geri çekilmelerini emretse de ordusu geri çekilmez. Yeryüzü ele geçirilirken orduda verilen kayıplar onlar için değerlidir ve yeryüzünü insanlara geri vermeyeceklerdir. Artık orduda belli başlı kaptanlar vardır ve artık hepsi gruplaşarak her yeri ele geçirir. Surtr, ordusunun bu karşı çıkışı üzerine Aesir halkıyla konuşması gerektiğini düşünür.

-Yapılan konuşmada Loki bulunmamaktadır yoksa Aesir'in Loki'yi saklama sırrı ortaya çıkacaktır. Surtr, komutanın kendisinde olmadığını ve onları durdurmak için tanrılara yardım edeceğini söyler. Artık savaş başlamıştır. Tanrılardan bu orduyu ve grupların liderlerini durdurmak için sadece bir ses çıkar:

AESİR HER DAİM!

Last updated